Links

Kommunen og amtet mv
www.apoteket.dk Apoteket online
www.hoeng.netapotek.dk Høng apotek
Patientsider
www.sundhed.dk Sundhedsportal for alle
www.netdoktor.dk
www.tobaksskaderaadet.dk Tobaksrådet
www.etiskraad.dk Etisk Råd
.
Sygdomme
www.cancer.dk Kræft information
www.diabetes.dk Diabetes information
www.gigtforeningen.dk Gigt information
www.aidsinfo.dk Aids information
www.astma-allergi.dk Astma og allergi information
www.csh.dk Center for små handicaps
www.dch.dk Det centrale handicapråd
www.hmi.dk Hjælpemiddelinstituttet
www.fnug.dk Foreningen af unge med gigt
www.ccf.dk Colitis/Chron foreningen
www.dmi.dk Meteologisk institut med pollental