Vaccinationer

Nu er det tid til at blive vaccineret mod influenza.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du blive vaccineret mos influenza, hvis:

  • hvis du er 65 år eller derover
  • Er førtidspensionist
  • Har en kronisk sygdom fx KOL, astma eller diabetes
  • Er svært overvægtig med BMI over 40
  • Er gravid og mere end 12 uger henne (dog gratis til og med 28. februar 2015)
  • Er du i tvivl så kontakt venligst Lægehuset.

Vaccinationen er gratis for ovenstående fra 1. oktober til 31. december 2017

Rejsevaccination:

Skal du rejse til udlandet er du velkommen til at rådspørge os om behov for eventuelle vacciner og rejsemedicin. Udgifter til vacciner og konsultation i forbindelse med selve vaccinationen er ikke dækket af sygesikringen. Det skal du derfor selv betale.

Hvor og hvornår
Du bedes inden du kommer til vaccination ringe og tale med lægen eller aftale en konsultation. Du skal oplyse hvornår du skal rejse, hvilke(t) land(e) du skal til samt måden du skal rejse på. Vi aftaler så hvilke vacciner der er nødvendige og på hvilke tidspunkter de skal gives afhængigt af afrejsetidspunktet.

Efterfølgende konsultationer
Nogle vacciner skal gives over tre gange for at opnå den bedste beskyttelse. For andre er en vaccination tilstrækkeligt. Hvis du skal vaccineres over to eller flere gange skal du betale svarende til ”efterfølgende konsultation” disse gange.

Rejsemedicin
I forbindelse med konsultation udskriver lægen anden nødvendig rejsemedicin til dig.

Spørgsmål
Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte lægehuset på
tlf 58 85 20 38 eller e-mail info@lhih.dk