Lægevagt – Skade

Skadeklinikken er døgnåben.

Ring altid først.
1818

Du skal altid ringe først for at få den rigtige og hurtigste hjælp, hvis du kommer til skade. Du kan ikke møde op uden en aftale.

Hørehæmmede, der ikke kan anvende akuttelefonen, er velkomne på skadestuen uden at ringe først.

Chatfunktion for hørehæmmede:
http://www.regionsjaelland.dk/sundhed/akut-hjaelp/laegevagten/Sider/default.aspx

Læs mere om akuttelefonen.

Lægevagt:
fra kl 16:00 til 8:00

Alle hverdage fra kl 16:00 til 8:00, i weekender og på helligdage varetages det akutte arbejde af lægevagten.

Lægevagten kontaktes på tlf: 1818.
Ingen møde uden aftale
Kun akutte sygdomme

Husk at lægevagten kun tager sig af akut opstået sygdom, der ikke kan vente til næste almindelige arbejdsdag hos os.

Receptfornyelse er ikke en lægevagtsopgave.

Telefonisk råd og vejledning
Når man ringer til lægevagten, kan man forvente enten telefonisk råd og vejledning, forslag om konsultation i lægevagtens lokaler eller tilbud om sygebesøg. Man aftaler med lægen, hvor man møder op, hvis der bliver tale om en konsultation.

Transport til lægevagten
Som hovedregel skal du selv arrangere transport til lægevagten. Er du pensionist er der forskellige regler alt efter hvilken kommune du bor i.